Ivan Ouhel - Monografie

Texty: Linda Sedláková
Fotografie: Milan Jaroš ml., archiv autora a archivy státních galerií
Koncepce a produkce: Linda Sedláková
Grafická úprava: Jan Zachariáš - Atelijeur Půda
Nakladatel: Gema Art
Tisk: T. A. Print, Praha
ISBN: 978-80-904422-3-8
Rok vydání: 2009
Informace: pevná vazba, 27 x 23 cm (v x š), 4 x 100 stran, krabice, ČJ/AJ mutace
Cena: VYPRODÁNO

U příležitosti autorovy výstavy v Kolowratském paláci v Praze vydalo nakladatelství Gema Art v roce 2009 obrazovou monografii Ivana Ouhela, čítající více jak tři sta barevných reprodukcí. Monografie je rozdělena do čtyř samostatných knížek – Texty, Hledání, Neklid, Svoboda. První lehce nastiňuje vývoj a inspirační zdroje Ouhelovy tvorby, přičemž texty doprovází více jak šedesát fotografií z autorova osobního archívu. Další tři knížky jsou převážně obrazové a pojednávají tři časové úseky v Ouhelově díle. Nejstarší tvorbu představuje kniha „Hledání“ a zahrnuje časový úsek 1969 – 1981. V této době mladý malíř hledá způsob vyjádření svého vnímání světa. Snaží se otevřít nový obrazový prostor, nejprve přidáváním plastických prvků do pláten a později prostřednictvím plexiskel transparentností děl. Další etapou je období „Neklidu“ 1983 – 1999. Z děl z této doby máme pocit jakoby se autor bál, že snad nemá dost času, aby namaloval vše to, co by chtěl a puzen vnitřním neklidem energicky nervózními tahy maluje díla plná rozruchu. Svědčí o tom i jejich názvy – Zrod bílé koule, Průnik. Poslední kniha postihuje zatím poslední etapu Ouhelova díla, a to období 1999 – 2009, které vystihuje název „Svoboda“. Zdá se, že se autor zbavil vnitřních přetlaků, malba se uvolňuje a roztěkané linie nahrazují velké klidné barevné plochy. Pod vlivem návštěvy Toronta, dostávají dokonce malířova plátna načas i čistě geometrický ráz.

Kniha byla Akademií designu České republiky nominována na cenu "Grafický počin roku 2009".

TOP