PODPORUJEME

Naše galerie se od samého počátku snaží pomáhat všude tam, kde je třeba, a to nejen v oblasti kultury, ale i zdraví a sportu. V roce 1997 jsme například pořádali jednu z vůbec prvních dobročinných aukcí na pomoc záplavami poničené Moravě, která se konala v klášteře sv. Anežky České v Praze a setkala se s velkým ohlasem.

Již více než deset let podporujeme Občanské sdružení NOVÁ OLIVA, které rok co rok pořádá ozdravné pobyty pro děti s těžkými alergickými astmaty u moře.

Obrázky od astmatických dětí z ozdravného pobytu:

Dále podporujeme nadaci VIZE 97. Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v souladu se svým posláním svou mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak nadace umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné udělování Ceny se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale je doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána každý rok 5. října. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika, který od počátku sponzorovala naše galerie. Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.

 

Dětská odborná Léčebna Charlotty Garrigue Masarykové v Bukovanech se více než osm desítek let specializuje na léčbu horních cest dýchacích, alergií i kožních nemocí u dětí ve věku 1 až 18 let. Sanatorium je umístěno v objektu bukovanského zámku, jehož součástí je rozlehlý park, rybníky a zahrada s ovocným sadem.
Galerie Gema se stala sponzorem léčebny v roce 2014. V červnu téhož roku darovala finanční obnos za účelem pořízení diagnostického přístroje NIOX. Přístroj slouží jako analyzátor vydechovaného množství oxidu dusnatého, na jehož základě lze odhalit míru zánětu v dýchacích cestách dětských pacientů. Tato diagnostika je též důležitou součástí řízené léčby astmatu.

Galerie Gema od roku 2013 pravidelně přispívá na činnost Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.
V roce 2016 byla Galerie Gema navržena do krajské nominace Královehradeckého kraje na "Cenu Ď: dík mecenášům a dobrodincům" - více ZDE.
Hospic Anežky České je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění. Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí. Pacientům poskytuje jak individuální celistvou péči a paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života až do poslední jeho poslední chvíle, tak poradenskou službu s půjčovnou zdravotnických pomůcek.
Budova Hospice, v symbolickém tvaru lodě, je umístěna nedaleko centra Červeného Kostelce a byla vystavěna na volném prostranství. Celý objekt je bezbariérový s řadou odpočívadel a zimní zahradou. V hale či v čajovně si mohou pacienti i doprovázející posedět a odehrávají se zde různé kulturní akce. Pacienti mohou být za příznivého počasí vyvezeni i s lůžkem na venkovní terasu. Dvacet pokojů je rozmístěno ve dvou podlažích s celkovou kapacitou třiceti lůžek (14 jednolůžkových, 4 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové pokoje). Rodinným příslušníkům a blízkým nemocného jsou umožněny prakticky neomezené návštěvy, případně společný pobyt v jednolůžkových pokojích s přistýlkou nebo ubytování v zařízení Oblastní charity v Červeném Kostelci.

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Tato činnost zahrnuje:

- úsilí o zmírnění fyzické i duševní bolesti
- úsilí o respektování lidské důstojnosti
- nabídku osobní blízkosti

www.hospic.cz

Nadační fond Naděje Cabo Verde 

V Kapverdské republice žije mnoho dětí v extrémní chudobě, jsou zranitelné a ohrožené řadou faktorů, které jim brání prožívat šťastné dětství. Děti potřebují ochranu, podporu a péči, aby vyrůstaly v bezpečí, byly zdravé a aby jim bylo poskytnuto potřebné vzdělání a mohly plně využít svůj potenciál. Nadační fond Naděje Cabo Verde pracuje s lokálními organizacemi, vládními zastupiteli, firmami a jednotlivci, abychom společně vytvořili bezpečné prostředí za účelem zajištění vzdělání a nadějnější budoucnosti těchto dětí.

V roce 2019 proběhl charitativní večer v pražském Žofíne, kde se podařilo nashromáždit 1,1 milionu korun, z čehož Galerie Gema, jakožto největší sponzor, přispěla 600 tisíc korun. Za tuto částku se pořídily 3 autobusy od společnosti IVECO pro děti, které mnohdy musí ujít i 20 kilometrů, aby se dostaly do školy.

www.nadejecv.org

 

TOP