PODPORUJEME

Naše galerie se od samého počátku snaží pomáhat všude tam, kde je třeba, a to nejen v oblasti kultury, ale i zdraví a sportu. V roce 1997 jsme například pořádali jednu z vůbec prvních dobročinných aukcí na pomoc záplavami poničené Moravě, která se konala v klášteře sv. Anežky České v Praze a setkala se s velkým ohlasem.

Již více než deset let podporujeme Občanské sdružení NOVÁ OLIVA, které rok co rok pořádá ozdravné pobyty pro děti s těžkými alergickými astmaty u moře.

Obrázky od astmatických dětí z ozdravného pobytu:

Dále podporujeme nadaci VIZE 97. Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v souladu se svým posláním svou mezinárodní Cenu význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak nadace umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné udělování Ceny se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale je doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána každý rok 5. října. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika, který od počátku sponzorovala naše galerie. Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru Pražská křižovatka.

 

Dětská odborná Léčebna Charlotty Garrigue Masarykové v Bukovanech se více než osm desítek let specializuje na léčbu horních cest dýchacích, alergií i kožních nemocí u dětí ve věku 1 až 18 let. Sanatorium je umístěno v objektu bukovanského zámku, jehož součástí je rozlehlý park, rybníky a zahrada s ovocným sadem.
Galerie Gema se stala sponzorem léčebny v roce 2014. V červnu téhož roku darovala finanční obnos za účelem pořízení diagnostického přístroje NIOX. Přístroj slouží jako analyzátor vydechovaného množství oxidu dusnatého, na jehož základě lze odhalit míru zánětu v dýchacích cestách dětských pacientů. Tato diagnostika je též důležitou součástí řízené léčby astmatu.

Galerie Gema od roku 2013 pravidelně přispívá na činnost Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.
V roce 2016 byla Galerie Gema navržena do krajské nominace Královehradeckého kraje na "Cenu Ď: dík mecenášům a dobrodincům" - více ZDE.
Hospic Anežky České je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné zejména s onkologickým onemocněním v pokročilém stádiu onemocnění. Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí. Pacientům poskytuje jak individuální celistvou péči a paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života až do poslední jeho poslední chvíle, tak poradenskou službu s půjčovnou zdravotnických pomůcek.
Budova Hospice, v symbolickém tvaru lodě, je umístěna nedaleko centra Červeného Kostelce a byla vystavěna na volném prostranství. Celý objekt je bezbariérový s řadou odpočívadel a zimní zahradou. V hale či v čajovně si mohou pacienti i doprovázející posedět a odehrávají se zde různé kulturní akce. Pacienti mohou být za příznivého počasí vyvezeni i s lůžkem na venkovní terasu. Dvacet pokojů je rozmístěno ve dvou podlažích s celkovou kapacitou třiceti lůžek (14 jednolůžkových, 4 dvoulůžkové a 2 čtyřlůžkové pokoje). Rodinným příslušníkům a blízkým nemocného jsou umožněny prakticky neomezené návštěvy, případně společný pobyt v jednolůžkových pokojích s přistýlkou nebo ubytování v zařízení Oblastní charity v Červeném Kostelci.

Základem činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Tato činnost zahrnuje:

- úsilí o zmírnění fyzické i duševní bolesti
- úsilí o respektování lidské důstojnosti
- nabídku osobní blízkosti

www.hospic.cz

Nadační fond Naděje Cabo Verde 

V Kapverdské republice žije mnoho dětí v extrémní chudobě, jsou zranitelné a ohrožené řadou faktorů, které jim brání prožívat šťastné dětství. Děti potřebují ochranu, podporu a péči, aby vyrůstaly v bezpečí, byly zdravé a aby jim bylo poskytnuto potřebné vzdělání a mohly plně využít svůj potenciál. Nadační fond Naděje Cabo Verde pracuje s lokálními organizacemi, vládními zastupiteli, firmami a jednotlivci, abychom společně vytvořili bezpečné prostředí za účelem zajištění vzdělání a nadějnější budoucnosti těchto dětí.

V roce 2019 proběhl charitativní večer v pražském Žofíne, kde se podařilo nashromáždit 1,1 milionu korun, z čehož Galerie Gema, jakožto největší sponzor, přispěla 600 tisíc korun. Za tuto částku se pořídily 3 autobusy od společnosti IVECO pro děti, které mnohdy musí ujít i 20 kilometrů, aby se dostaly do školy.

www.nadejecv.org

 

TREBBIA 2023

Nadační fond Trebbia uspořádal již 21. ročník prestižního udílení mezinárodních cen Trebbia za podporu kultury a tvůrčí činnost. Tento galavečer se uskutečnil již tradičně ve Španělském sálu Pražského hradu v Praze a naše galerie byla jeho hrdým sponzorem.

Nadační fond Trebbia podporuje projekty, které přispívají k rozvoji kulturních a uměleckých aktivit, výstavní projekty uměleckého charakteru a humanitární činnost. Dále uděluje stipendia a podporuje osobnosti v důchodovém věku, které působí v oblasti umění a kultury.

www.trebbia-awards.eu

ART OF SHARING

Dne 14. března 2024 uspořádal Nadační fond Shalem slavnostní charitativní aukci na podporu organizace IDFWO. Tato aukce se konala v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a naše galerie do ní věnovala několik uměleckých děl ze své sbírky. Mezi nimi byla díla významných českých autorů jako je Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Václav Bláha, Adriena Šimotová, Jaroslava Bičovská, Pavel Mühlbauer či Václav Boštík. Během aukce se podařilo vybrat částku 2 miliony korun, která byla následně předána organizaci IDFWO.

IDFWO (IDF Widows and Orphans Organization) je organizace pečující o vdovy a sirotky po padlých příslušnících bezpečnostních složek a pomáhá se starat se o ty, kteří při obraně Izraele a jeho obyvatel zaplatili nejvyšší cenu.

www.artofsharing.cz www.idfwo.org

TOP