Nákupní politika

Další oblastí naší činnosti je poradenství v oblasti akvizic současného umění. Za dobu našeho působení se můžeme pochlubit mnoha sbírkami, do kterých byla na náš podnět nakoupena díla v době jejich pořízení ještě téměř neznámých či pouze běžně dostupných autorů moderního umění za setinovou či tisícinovou hodnotu, než jakou mají dnes. Díky spolupráci se zahraničními institucemi se pak tato expertní činnost rozšířila po celé Evropě a Spojených státech.

Stává se, že u některých sbírek nejprve restaurujeme a ověřujeme pravost stávajících akvizic a následně tuto sbírku doplňujeme o další díla. Jak známo, vhodně koncipovaná sbírka má vždy větší hodnotu, než její jednotlivé složky v součtu. V České republice jsme tuto práci uskutečnili hned pro několik bankovních domů, z nichž např. jmenujme dříve jediný, dnes již jen největší pojišťovací ústav Českou pojišťovnu a.s. Počátky naší práce se sbírkou ČP znamenaly restaurátorské průzkumy děl, které byly realizovány v plném rozsahu, tj. byly provedeny odborné sondy, světelné analýzy, expertní posouzení, materiálové a technologické testy, laboratorní rozbory odebraných vzorků a ostatních specializované restaurátorské práce směřující ke komplexnímu zmapování stavu uměleckého díla a určení optimálního postupu jeho dalšího restaurování a konzervace. Následovalo zmapování a zhodnocení souboru a určení dalšího směru rozvoje sbírkového fondu, s cílem vytvořit silné povědomí o této instituci, jakožto o majiteli a správci prestižní sbírky. To jsme podpořili i několika výstavami, k nimž byly vydány i odborné katalogy.

V neposlední řadě spolupracujeme s vládními institucemi jakožto poradci v oblasti výběru reprezentačních uměleckých darů pro státnické návštěvy, a z téhož titulu jsme byli i v roce 1992 pověřeni zajištěním českého pavilonu na Expu 92 ve španělské Seville.

TOP