Jiří Kačer

BIOGRAFIE

Jako student kamenické školy v Hořovicích měl Jiří Kačer možnost spolupracovat na sochách Jana Hendrycha, zároveň se zde udržovala wagnerovská tradice v zacházením s přírodním tvarem kamene. Na AVU v Praze se Kačer nejprve zabýval figurací, kde hledal inspiraci u představitelů moderního evropského sochařství, jako Manzú nebo Segal. Další Kačerovy kroky za těžké normalizace směřovaly na pražskou akademii, odkud v roce 1977 přestoupil do školy restaurování kamenných plastik a sochařské produkce vedené Antonínem Niklem.

Kačerovy sochy respektují přírodní tvar, který bývá podtrhnut geometrickými liniemi. Nestává se, aby jeho sochy překračovaly rozměry lidské postavy. Od roku 1985 Kačer nazývá většinu svých děl Fragmenty.

Fragmenty jsou v dílech nositeli různých významů. Označují kus kamene jako menší část horniny, který si člověk využil, aby ho opracoval. Samotný opracovaný kámen, je zpravidla něčím, v čem nelze najít začátek ani konec, je tedy jakousi částí dokonalého abstraktního tvaru, který lze extrapolovat oběma směry.

Charakteristickým prvkem Kačerovy sochařské tvorby je pečlivé zpracování povrchu, při které respektuje přírodní barvu a strukturu kamene a podporuje jeho působení.

Během posledních dvou dekád, se Kačerova práce s kamenem značně rozrůznila. Díky účastem na řadě sochařských sympozií u nás i v zahraničí, měl příležitost pracovat s mnoha druhy kamene, které přinesly nový vliv na jeho práci. Kupříkladu zkameněliny předmětů ze dřeva, nebo rákosů. Objevují se geometricky přesné povrchy i monumentální torza zkamenělých plavidel.

www.jirikacer.cz

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - VÝBĚR

1982 Ústav makromolekulární chemie, Praha
1983 Zámek Staré Hrady u Libáně
1991 Ústav makromolekulární chemie, Praha
1991 Galerie „R", Praha
1992 Galerie plastik, Hořice v Podkrkonoší
1992 Zámek Hostivice
1993 Rabasova galerie, Rakovník
1993 Galerie Nová síň, Praha
1995 Městské muzeum, Milevsko
1997 Dům umění, České Budějovice
1997 Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec
1998 Galerie V zahradě, Kolín
1998 Nová galerie V. Kramáře, Praha
2001 Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
2001 Městské muzeum, Hořice v Podkrkonoší
2002 Letní míčovna Pražského hradu
2003 Univerzitní galerie, Plzeň
2004 Galerie 9, Praha
2006 Galerie umění, Karlovy Vary (katalog ke stažení v pdf, 2,7MB)
2007 Rabasova galerie, Rakovník
2007 Univerzitní galerie, Pardubice
2008 Jádra, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009 Galerie moderního umění Hradec Králové
2012 Rudimenta, Nová síň, Praha
2014 Ivan Ouhel a Jiří Kačer: Obrazy, kameny, zámek Fryštát, Karviná
Jiří Kačer: Papír a kámen, Galerie Magna, Ostrava
2015 Galerie Otto Gutfreunda, Dvůr Králové, se Z. Kačerovou

NEUMANN, I., Jiří Kačer. Praha: Gema Art, 2006. 100 s. ISBN 80-86087-56-5.

FANTA, B., JUŘÍKOVÁ, M., Česká kamenná skulptura 90. let. Praha: Gema Art, 2000. 30 s. 80-86087-31-x.

TOP