Milan Grygar

Biografie

Milan Grygar se narodil 24. 10. 1926 ve Zvolenu (SK). V letech 1942–1943 studoval na škole uměleckých řemesel v Brně. Za vysokoškolským vzděláním se posléze v roce 1945 přesunul do Prahy, na vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde studoval v ateliéru Josefa Nováka (1945–1948) a následně u Emila Filly (1948–1950).

Tvorbu Milana Grygara charakterizuje především originální přístup pojetí vztahu mezi obrazem, zvukem a prostorem. Po úvodním období abstraktní formy se Grygar zaměřil na vztah mezi kresbou a zvukem, který si při tvorbě nahrával. V Grygarově tvorbě postupně dochází ke zrovnoprávnění vizuálního a hudebního projevu, nejde ale nikdy o analogii mezi nimi, nýbrž o „přirozený vztah daný jednotou pohybu v čase“. Od konce 60. let se věnoval převážně grafickým partiturám, na které navázal cyklem „hmatových kreseb“. Od 90. let se Grygar zaměřil na takzvané Antifony, které znázorňují vizuální přepis zvukové události. V jeho tvorbě hraje prim bílá, černá a červená barva. Od 60. do 80. let se podílel na tvorbě mnoha známých filmových plakátů. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění.

Exhibitions

1970 musical realization "Partitury směrů zvuku" ("Sound Direction Score", 1969), first performed by Erhard Karkoschka and Ensemble Neue Musik der Stuttsgarter Musikhochsuchle in Stuttgartu, Germany

1971 film "Černobílé kontrapunkty" ("Black and White Counterpointss", directed by Josef Kořán and Jaroslav Kořán)

1973 realization of acoustic drawings in the acoustic chamber of the Czech Society for Musicology in Hradec Králové

1974 a solo exhibition in Sztuki Museum in Lódz, Poland (acustic realizations and tactile drawings)

1976 in colaboration with Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and with Acoustic laboratory of the Institute of Art History of Academy of Sciences of Czechoslovakia issued second gramophone record with acoustig artwork (Supraphon)

1980 linear and space scores (white paintings)

1981 sound plastic drawings "Kresby pro trvající zvuk" (" Drawings for Long-Lasting Sound", 1973) performed by E. Karkoschka and T. Ungvary in the electronic studio Computer Music EMS (Stockholm, Sweden)

1982-83 films "Prstová partitura" ("Finger Score"), "Živá kresba" ("Living Drawing"), "Hmatová kresba" ("Tactile Drawing")

1986 black paintings, participation in the "Chambre d´Amis" exhibition in Van Gedendaagse Kunst Museum in Ghent (Belgium)

1994 black and white paintings, participation in the exhibition "Otevřená forma" - "Open form exhibition" (John Cage-Francois Morelet-Milan Grygar) in the Prague City Gallery

1995 white and red paintings

1997 Red Antiphones

1998 White Antiphones

1999 retrospective exhibition at the Collection of Modern and Contemporary Art, National Gallery in Prague

LARVOVÁ, H., BREGANTOVÁ, P. Milan Grygar - Monograph. Prague: Gema Art, 2009. 368 p., ISBN  978-80-904422-0-7.

BOSSEUR, J. Y., ZEMÁNEK, J., GRYGAR, M. Milan Grygar. Prague: Gema Art, 1999.192 p., ISBN 80-86087-24-7.

LOCKHART, G. S. – SEDLÁKOVÁ, L.: Milan Grygar. A rare interview with the highly influential Czech sound-artist and Graphic designer, Colour Format: A compendium of visual culture: past, present and future, Issue 1, 2014.

TOP