Jaroslava Bičovská

BIOGRAFIE

Jaroslava Bičovská se narodila 12. 8.1945 v Brandýse nad Labem.
Studia: SOŠV/VŠVH v Praze v letech 1960 – 1964. Ačkoliv střední školu ukončila s mimořádným oceněním, nemohla z politických důvodů pokračovat ve studiu na AVU.
Její samostatné výtvarné začátky jsou tak spojeny s návrhy na grafické úpravy knih pro nakladatelství Vyšehrad. Záhy se však její zájem obrátil ke knižním ilustracím, následně i k volné grafické a kreslířské tvorbě a během 60.let i do oblasti volné malby. Na přelomu 60.a 70.let se Bičová prezentovala již jako osobitá autorka. Teprve porevoluční léta jí přinesla možnost prezentovat volnou tvorbu na veřejnosti, a to jak v českých, tak i zahraničních galeriích, kde se jí dostalo konečně zaslouženého uznání.

Zastoupení ve sbírkách: Národní Galerie v Praze, ČMVU Praha, Národní Galerie Soul (Jižní Korea), Národní Galerie Damašek (Sýrie).

www.jaroslavabicovska.cz

Obrazy

Kresby

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - VÝBĚR

1986 Galerie Ebla, Damašek, Sýrie
1988 Městské muzeum Příbram
1989 Galerie městského úřadu, Dobříš
1991 Galerie Hellmerich, Spittal, Rakousko
1994 Galerie Gema, Praha
1996 Galerie Gema, Praha
1998 Galerie Bohéme, Villach, Rakousko
2000 Výstavní síň Mánes, Praha
2004 Zámek, Brandýs nad Labem
2006 Galerie Praha-Východ, Brandýs nad Labem
2006 Jízdárna zámku v Bechyni
2007 Galerie kritiků, Praha
2007 Dreikönigkirche, Dresden
2014 Galerie Nová síň, Praha - ukázka z výstavy Způsoby léta, více na stránkách galerie ZDE:
Nová síň v Praze, 2014
2015 Ambity Strahovského kláštera - díla z výstavy A prima vista, více na stránkách galerie ZDE:
2020 Galerie Gema, Praha
2023 Galerie kritiků, Praha

SEDLÁKOVÁ, L., Jaroslava Bičovská. Praha: Gema Art, 2014. 60s. ISBN 978 - 80-904575-7-7

BIČOVSKÁ, J., Kalifornský deník. Praha: Gema Art, 2005. 36 s. ISBN 80-86087-55-7.

CHEIKHO, J., OLIVERIUS, L., Kalíla a Dimna - Bidpájovy bajky. Praha: Gema Art, 2005. 300 s. ISBN 80-86087-53-0.

NEUMANN, I., Tvorba devadesátých let. Praha: Gema Art, 2000. 92 s. ISBN 80-86087-30-1.

MACHALICKÝ, Jiří. Occursus...Moderní umění ze sbírek České pojišťovny. Praha: Gema Art, 2000. 42 s. ISBN 80-86087-32-8.

TOP