Vojtěch Horálek

BIOGRAFIE

Vojtěch Horálek se narodil 14. 6. 1983 v Praze. V letech 1998-2004 studoval na Vyšší odborné uměleckoprůmyslové škole v Praze, obor řezbářství, tvarování a restaurování dřeva. V roce 2010 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor malba, ateliér doc. Michaela Rittsteina. Jak již z data narození vyplývá, Horálek patří do mladší generace tuzemských umělců, kdy trochu netradičně, vzhledem k výrazné progresi virtuální techniky, zůstává Horálek věrný klasickým technikám malby, která je zároveň dominantou jeho tvorby. Inspiraci Horálek většinou čerpá ze svých zálib, okolí jeho bydliště a rodiny, která je výrazně umělecky založená. Jedním z jeho typologických prvků je komponování fragmentů reality do syntetického celku, ve kterém následně dochází ke složité struktuře obrazové a významové hry. Část jeho děl je věnována Francii, kde Horálek jistou dobu studoval a čerpal inspiraci, zejména z tamějšího živelného života na tržištích. Malby Vojtěcha Horálka tak představují vyhraněnou pozici v aktuální české výtvarné scéně. Její základy vycházejí ze zdejšího prostředí skombinovaného s dialogem počátků moderní malby.

“Ačkoliv by se mohlo zdát, že výtvarné umění se již zcela přesune do oblasti virtuální elektroniky, či ulpí na rovině sociálního aktu, vznikají překvapivě v našem okolí stále výrazná díla provedená v některém z tradičních médií. Přesto, že umělci tendence nové figurace sedmdesátých a osmdesátých let minulého století formulovali téměř vyčerpávající možnosti práce s tímto tématem v malířském provedení, objevují se na české scéně stále osobnosti, které jsou schopny osobitého výjimečného a soudobého projevu.“

www.vojtahoralek.eu

Obrazy

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - VÝBĚR

2009    Provence, výstava obrazů a objektů, Oblastní muzeum Brandýs n. Labem
2010    Z dílničky, výstava obrazů a objektů, zámek Častolovice
2011    Tam v modré dáli, výstava obrazů, Galerie 9, Praha
2011    China Town, výstava obrazů, Klicperovo divadlo Hradec Králové
2012    Pouští a pralesem, výstava obrazů a objektů, kulturní dům Dobříš
2013    M33, Galerie GATE, Praha
Vojtěch Horálek, Jindřichův Hradec
Vojtěch Horálek, České centrum v Paříži, Francie

PETIŠKOVÁ, T., RITTSTEIN, M., Vojtěch Horálek - Monografie. Praha: Gema Art, 2013. 112 s. ISBN 978-80-904575-3-9.

TOP