Galerie Gema

Galerie Gema byla založena již v březnu roku 1990, jako první soukromá galerie v Praze. Od té doby, do roku 1999, se nacházela v centru Prahy, v přízemních prostorách dominikánského kláštera v Husově ulici č. 8 na Starém Městě. Navzdory obavám, že prostor o velikosti necelých dvaceti metrů čtverečních bude příliš malý, aby mohl prezentovat umělce v dostatečném rozsahu, se záhy ukázalo, že tento limit naopak vedl k pečlivému a dobře promyšlenému výběru. Díky tomu si galerie vbrzku získala renomé jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Okruh autorů, kteří byli v této galerii prezentováni, patřil a patří mezi nejlepší české výtvarníky. Za jiné jmenujme Václava Boštíka, Daisy a Jiřího Mrázkovi, Adrienu Šimotovou, z mladších autorů pak třeba Pavla Mühlbauera, Vladimíra Nováka či Jakuba Strettiho. Vernisáže výstav se staly místem pravidelných setkání kulturní elity a nejedna idea se zrodila právě na chodníku před Galerií Gema. V roce 1999, po osmi letech působení v Husově ulici, se Galerie Gema přestěhovala do Domu u Dvou divých mužů v Řetězové ulici. Zde působila do roku 2001. Nadále působila v neveřejných prostorách v Celetné 17, a hlavně přesunula své aktivity především do zahraničí.

Krom toho od roku 2001 Galerie Gema, ve spolupráci s různými institucemi, zrealizovala řadu výstav jak v Čechách (Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, 2002; Jiří Sopko a Karel Nepraš, výstavní dvojprojekt v prostorách Pražského hradu, 2002; Ivan Ouhel, Kolowratský palác v Praze, 2009, Jan Šafránek, výstavní dvojprojekt v prostorách Obecního domu v Praze a Galerie Gema v Máchově ulici, 2017, Jiří Sopko v Museu Kampa, 2022, etc.), tak i v zahraničí (Jiří Sopko, L'Association Le Pont Neuf, Paříž, 2002-2003; Jaroslava Bičovská, České centrum v Drážďanech, 2007, Jiří Sopko České centrum v Paříži, 2015 etc.). Případně se na výstavách Gema podílela zápůjčkami ze spravovaných sbírkových fondů (Fr. Hudeček, GHMP, 2006; Václav Boštík, GHMP, 2011; Rudolf Steiner, DOX Praha, 2011; Karel Nepraš, DOX Praha, 2012 atd.).

Na samém konci března roku 2016, poté co se Galerie Gema pevně etablovala na světovém trhu, si otevřela pro radost novou veřejnou výstavní síň, na adrese Máchova 27, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a byl také založen sběratelský klub Gema, který sdružuje významné milovníky umění.

Mezi lety 2016 až 2020 se ve výstavní síni Galerie Gema v Máchově ulici podařilo uspořádat desítky výstav a prostor se tak stal dějištěm pro prezentaci tvorby předních současných umělců, mezi něž patří např. Jiří Sopko, Václav Bláha, Pavel Mühlbauer, Jaroslava Bičovská či Jan Šafránek. Ze sbírek galerie pak vzniklo i několik expozic významných autorů jako jsou sestry Válovy, Jiří Mrázek, Jiří Beránek či Karel Appel. Galerie i nadále působila ve spolupráci s jinými institucemi a realizovala výstavní projekty po celé republice.

Po covidovém období, kdy dění v kultuře na čas utichlo, vznikl nápad výstavní síň Galerie Gema přetvořit v místo, kde se umění bude setkávat s dobrou kávou a zároveň se stane esteticky vizuálním zážitkem. A tak se v roce 2023 otevřely dveře malého espresso baru s jedinečným designem, kde si lze nejen vychutnat výběrovou kávu ale také nahlédnout do showroomu s uměním, který je zároveň i prostorem pro setkávání s významnými sběrateli a kde se se dává vznik těm nejzajímavějším galerijním projektům.

V roce 2022 Galerie Gema, ve spolupráci s Museem Kampa, představila v Sovových mlýnech úspěšnou třípatrovou retrospektivní výstavu Jiřího Sopka k příležitosti jeho 80. narozenin.

TOP