Galerie Gema

Galerie Gema byla založena již v březnu roku 1990, jako první soukromá galerie v Praze. Od té doby, do roku 1999, se nacházela v centru Prahy, v přízemních prostorách dominikánského kláštera v Husově ulici č. 8 na Starém Městě. Navzdory obavám, že prostor o velikosti necelých dvaceti metrů čtverečních bude příliš malý, aby mohl prezentovat umělce v dostatečném rozsahu, se záhy ukázalo, že tento limit naopak vedl k pečlivému a dobře promyšlenému výběru. Díky tomu si galerie vbrzku získala renomé jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Okruh autorů, kteří byli v této galerii prezentováni, patřil a patří mezi nejlepší české výtvarníky. Za jiné jmenujme Václava Boštíka, Daisy a Jiřího Mrázkovi, Adrienu Šimotovou, z mladších autorů pak třeba Pavla Mühlbauera, Vladimíra Nováka či Jakuba Strettiho. Vernisáže výstav se staly místem pravidelných setkání kulturní elity a nejedna idea se zrodila právě na chodníku před Galerií Gema. V roce 1999, po osmi letech působení v Husově ulici, se Galerie Gema přestěhovala do Domu u Dvou divých mužů v Řetězové ulici. Zde působila do roku 2001. Nadále působila v neveřejných prostorách v Celetné 17, a hlavně přesunula své aktivity především do zahraničí.

Krom toho od roku 2001 Galerie Gema, ve spolupráci s různými institucemi, zrealizovala řadu výstav jak v Čechách (Mikuláš Medek v Galerii Rudolfinum, 2002; Jiří Sopko a Karel Nepraš, výstavní dvojprojekt v prostorách Pražského hradu, 2002; Ivan Ouhel, Kolowratský palác v Praze, 2009, Jan Šafránek, výstavní dvojprojekt v prostorách Obecního domu v Praze a Galerie Gema v Máchově ulici, 2017, Jiří Sopko v Museu Kampa, 2022, etc.), tak i v zahraničí (Jiří Sopko, L'Association Le Pont Neuf, Paříž, 2002-2003; Jaroslava Bičovská, České centrum v Drážďanech, 2007, Jiří Sopko České centrum v Paříži, 2015 etc.). Případně se na výstavách Gema podílela zápůjčkami ze spravovaných sbírkových fondů (Fr. Hudeček, GHMP, 2006; Václav Boštík, GHMP, 2011; Rudolf Steiner, DOX Praha, 2011; Karel Nepraš, DOX Praha, 2012 atd.).

Na samém konci března roku 2016, poté co se Galerie Gema pevně etablovala na světovém trhu, si otevřela pro radost novou veřejnou výstavní síň, na adrese Máchova 27, 120 00 Praha 2 - Vinohrady a byl také založen sběratelský klub Gema, který sdružuje významné milovníky umění.

TOP