Odborné analýzy

Díky mnohaletým zkušenostem a práci v oboru jsme vytvořili databázi údajů o uměleckých dílech a umělcích, která nám umožňuje zcela nadstandardně ověřovat pravost a autenticitu děl. Vyvinuli jsme nejen řadu restaurátorských technologií (mimo jiné jsme spolupracovali s obrazárnou Pražského hradu a Švédskou královskou akademií na restaurování olejových maleb řízeným chemickým procesem s enzymy, separovanými z arktických korýšů, atd.), ale také průzkumové, nedestruktivní metody, které umožňují bádat ve vrstvách maleb, v podkladových plátnech a nátěrech, aniž je nutné odebírat vzorky či jakkoliv zasáhnout do hmoty obrazu. Toto šetrné zacházení je vítanou metodou k rozpoznávání pravosti. V roce 1996 jsme např. ověřovali domnělé falsum od Paula Gaugina – kresbu na papíře. Přizpůsobili jsme software pro rozpoznávání nedoostřených družicových snímků pro rentgenové a tepelné průsvity papíru s barevnými filtry. Pod kresbou se objevily stopy vymazaného písma, které bylo poznámkami k nákupu v obchodu s barvami. Rozklad grafologa určil písmo, skladba barev byla porovnávána s barvami, které mistr používal, a tak se ověřilo, že jde o originál, což posléze uznaly všechny odborné kapacity, které předtím originalitu zpochybňovaly. Podobně se nám naopak podařilo odhalit falsum v díle, které bylo na nejprestižnějších aukčních platformách prezentováno jako nezpochybnitelný originál. Za jiné jmenujme třeba údajná díla mistrů jako je Canaletto či Vélazquéz.

Vedle originality pak často řešíme problém konzervace a uskladnění aukcí nabytých děl. Obrazy bývají zasažené plísněmi z nevhodného skladování, kresby jsou nevhodně adjustovány. Je třeba vyřešit, jak nejlépe nákladnou kresbu adjustovat, aby bylo možné ji převážet, vystavit slunečním paprskům, skladovat v optimálně vlhkém prostředí apod. To jsou všechno parametry, které umíme dobře zvážit a vyřešit.

Své poznatky v této oblasti jsme shrnuli i v několika odborných publikacích (Poškození kulturních památek plísněmi, Novel enzymatic technologies to safeguard cultural heritage).

TOP