Jaroslava Bičovská: Výlet do mého světa, Bechyně, 2006

Kurátor: Ivan Neumann
Místo konání: Jízdárna zámku Bechyně
Termín konání: 15. 7. - 31. 8. 2006
Kontakt: //www.panstvi-bechyne.cz/uvod/

V rámci tradičního letního jazzového festivalu Jazzfe v Jízdárně zámku Bechyně byla v červenci roku 2006 zahájena výstava děl jedné z nejpozoruhodnějších osobností současného českého výtvarného umění Jaroslavy Bičovské. Vystavených padesát děl, včetně dnes už velmi známého cyklu kreseb k takzvanému „Kalifornskému deníku" pocházelo z posledních zhruba pěti let. Jakkoliv je Jaroslava Bičovská po celý život známá jako experimentátorka, dokázala překvapit i touto tehdy zatím poslední fází svojí tvorby. Vyrostla z uměleckého kvasu šedesátých let, ale potlačování umělecké volnosti v době normalizace oponovala odchodem z Prahy a příklonem k intimnějším formám výtvarné práce. Prosadila se jako ilustrátorka, grafický design a kresba ji provázejí dodnes. Bechyňská výstava však přinesla zcela nové pohledy a postupy, které na první pohled jakoby daly zapomenout na všechno, co v tvorbě Jaroslavy Bičovské předcházelo. Vliv pop-artu či neofiguralistických konceptů sedmdesátých let byl zapomenut stejně jako její známé období hyperrealismu a pozdější strukturní abstrakce. Mnohobarevnost přírody, mnohovrstevnatost a mnohosměrnost lidského osudu se na plátnech a kresbách Jaroslavy Bičovské proměnilo v pokorné poznání omezenosti vzpoury a potřeby hledání řádu a smyslu. Svět na jejích plátnech, je složitý, protože je krásný sám o sobě.

Výstavu uspořádala Galerie Gema ve spolupráci s panstvím Bechyně.

ČLÁNKY:

Jana Henychová: Součástí Jazzfe v Bechyni je také autorská výstava Jaroslavy Bičovské 12.7. 2006. Český rock [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 2006-07-17]. Dostupné z: www.ceskyrock.cz/clanky

Jazzfe v Bechyni se blíží. Jižní Čechy. cz [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 2006-07-17]. Dostupné z: www.jiznicechy.cz/docs/cz

Nechyně na jazzové mapě opět povyrostla. musicserver.cz [online]. Vystaveno 17.6.2006 [cit. 2006-07-18]. Dostupné z: www.musicserver.cz/clanek15640

Kristina Labohá: Na jazzový festival v Bechyni přijede Cobham i Lewis. Novinky [online]. Vystaveno 13.7. 2006 [cit. 2006-07-17]. Dostupné z: www.novinky.cz/kultura

Svátek Jazzu se blíží. Radio 1 [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 2006-07-17]. Dostupné z: www.radio1.cz

TOP