Other Exhibitions

2013

Ivan Ouhel, Geometry and Light, Verona, Italy (Geometrie a světlo, Verona, Itálie)
Vojtěch Horálek, M33, Prague
Vojtěch Hrálek, Jindřichův Hradec
Vojtěch Horálek, Paris, France
Jiří Sopko,No People, Prague (Bez lidí, Praha)

2012

Jiří Sopko, Jindřichův Hradec
Zbyšek Sion, New Works, Prague (Nová tvorba, Praha)

2011

Ivan Ouhel, New Paintings, Ostrava (Nové obrazy, Ostrava)
Jiří Sopko/Dalibor David - Tapestry, Valašské Meziříčí (Gobelíny, Valašské Meziříčí)

2010

Ivan Ouhel - New Works, Jindřichův Hradec State Castle and Chateau (Nová tvorba, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec)

 

2009

Ivan Ouhel - Discovered Space, Kolowrat Palace, Prague (Objevený prostor,Kolowratský palác, Praha)
Ouhel & Adamcová "Southeast...", Sýpka Gallery, Valašské Meziříčí ("Jihovýchod...", Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí)

2008

Ivan Ouhel - Changes of landscapes/ Construction of space, The Topič salon, Prague (Proměny krajiny/ konstrukce prostoru, Topičův salón, Praha)

2007

Jaroslava Bičovská, Church of the Three Kings, Dresden, Germany (Kostel sv. Tří králů, Drážďany, Německo)
Jiří Sopko, Galerie Rudolfinum, Prague
Jaroslava Bičovská - Protected Space, Gallery of Critics, Prague (Chráněný prostor, Galerie kritiků, Praha)

2006

Ivan Ouhel - Figures and work on paper, Zlín chateau (Figury a práce na papíře, Zámek Zlín)
Ivan Ouhel & Eva Adamcová - Paintings, Czech Museum of Silver and medieval mine, Kutná Hora (Muzeum Stříbra, Kutná Hora)
Jaroslava Bičovská - Trip to my world, Bechyně (Výlet do mého světa, Bechyně)
Ivan Ouhel & Eva Adamcová, Regional museum Prague - East, Brandýs nad Labem (Oblastní muzeum Praha - východ, Brandýs n. Labem)

2005

Jaroslav Horálek, Chateau Litomyšl (Zámek Litomyšl)
Ivan Ouhel, Gallery 9, Klokočná (Galerie 9, Klokočná)
Jaroslava Bičovská, Regional museum Prague - East, Brandýs n. L. (Oblastní muzeum Praha - východ, Brandýs n. L.)
Václav Bláha - Abreast, Bechyně (Vedle sebe, Bechyně)

2004

Jaroslava Bičovská, Brandýs n. L.
Jaroslav Horálek - Česká pojišťovna Gallery, Prague (Galerie České Pojišťovny, Praha)

2003

Jiří Sopko – putovní výstava – Paříž, Dijon, Valogne, Amsterdam, Hong-Kong, San Francisco, New York, London

2002

Mikuláš Medek - Galerie Rudolfinum, Prague
Karel Nepraš - Siiting-Standing-Walking, Queen Anne´s Summer Palace, Prague (Sedící stojící, kráčející, Letohrádek královny Anny, Praha)
Jiří Sopko – Prague Castle Riding School, Prague (Jízdárna Pražského hradu, Praha)

2000

…occursus…, Collection of modern art of Česká pojišťovna gallery, Prague (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny, Praha)
6+1: Group Exhibition of 12/15 - Late, but Still, Shick Art Gallery, Skidmore College, New York, USA (6+1: výstava části skupiny 12/15, Pozdě, ale přece, Shick Art Gallery, Skidmore College, New York)
Czech stone sculpture of the nineties: gardens and courtyard of Prague Castle, Prague (Česká kamenná skulptura devadesátých let – zahrady a nádvoří Pražského hradu, Praha)
Jaroslava Bičovská - Making the nineties, Mánes Gallery, Prague (Tvorba devadesátých let, Galerie Mánes, Praha)
Opus Italicum, Prague Castle, Prague (Pražský hrad, Praha)

1999

Pavel Kraus, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (České muzeum výtvarného umění, Praha)
Richard Kočí - Kurvatura or Enter - here are the Gods, Mánes Gallery, Prague (Kurvatura aneb Vstupte, zde jsou bohové, Galerie Mánes, Praha)
Václav Bláha - Messages, Mánes Gallery, Prague (Vzkazy, Galerie Mánes, Praha)
Jakub Kalousek - Work on paper 1994 - 1998, Mánes Gallery, Prague (Práce na papíře 1994-1998, Galerie Mánes, Praha)
Miloš Ševčík - Return, Mánes Gallery, Prague (Návrat, Galerie Mánes, Praha)
Milan Grygar - Image and Sound, National Gallery, Prague (Obraz a zvuk, NG Praha)
Libor Fára - Point/Line, Prague Riding School, Prague (Tečka/ Čára, Jízdárna Pražského hradu, Praha)
Vasil Stanko, Prague Castle, Prague (Pražský hrad, Praha)

1998

Miloš Ševčík - Paintings and Drawings, Gema Gallery and Gallery of West Bohemian University in Pilsen (Obrazy a kresby, Galerie Gema v Praze a Galerie ZUČ Plzeň)
Jan Šafránek, Mánes Gallery, Prague (Galerie Mánes, Praha)
Ivan Ouhel - The Ninities - Time of Paintings, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (Devadesátá léta čas obrazu, České muzeum výtvarného umění, Praha)
Jiří Mrázek - Work 1940 - 1998, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (Práce 1940 - 1998, České muzeum výtvarného umění, Praha)
Josef Lada, Prague Riding School, Prague (Jízdárna Pražského hradu, Praha)
Jiří Beránek - Shadow of memory, Queen Anne´s Summer Palace, Prague (Přítmí paměti, Letohrádek královny Anny, Praha)

1997

Circum 2.2.2. – Würzburg, Munich, Bergamo, Florence, Prague
Ars longa vita brevis est, 170. years of Česká pojišťovna - traveling exhibition
Václav Bláha-Caught out, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (Zastižen, České muzeum výtvarných umění, Praha)
Sculpture exhibition - Pardubické Valy, Eastern Bohemia Gallery, Pardubice (Sochařská výstava Pardubické Valy, Východočeská galerie v Pardubicích)
Jiří Beránek and Tomáš Švéda, Jindřichův Hradec
Peter Sedgley, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (České muzeum výtvarného umění, Praha)
Czech imaginative art, Galerie Rudolfinum, Prague (České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha )
Czech collage, National Gallery, Prague (Česká koláž, Národní galerie, Praha)
Ars longa vita brevis est, 170. years of Česká pojišťovna, NG - Kinských Palace, Prague

1996

Daisy Mrázková and Václav Fiala, Gallery of Čapek brothers, Prague (Galerie bratří Čapků, Praha)
Gotická Šablona, UMPRUM (Museum of Decorative Arts), Prague
Richard Konvička - Paintings and Drawings 1990 - 1996, Mánes Gallery, Prague (Obrazy a kresby 1990 - 1996, Galerie Mánes, Praha)
Art of time standing still, The Czech Museum of Fine Arts, Prague (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarného umění, Praha)
Zbyšek Sion - Paintings 1958 - 1996, Galerie Rudolfinum, Prague (Obrazy 1958 - 1996, Galerie Rudolfinum, Praha)
Renaissance drawing, National gallery, Prague (Renesanční kresba – NG Praha)

1995

Ivan Ouhel, Mimmo Roselli – OFFICIUM, Florence, Italy
Jiří Sopko, Prague City Gallery, Prague
Václav Stratil, Mánes Gallery, Prague

1994

Vladimír Novák, České muzeum výtvarných umění, Praha

1993

Daniel Balabán - Jakub and Angel, Mánes Gallery, Prague (Jakub a Anděl, Galerie Mánes, Praha)
Mimmo Roselli and Ivan Ouhel, The New Hall Gallery, Prague (Nová síň, Praha)
Jean Dubuffet, National gallery, Prague (Národní galerie, Praha) Praha

1992

Jan Ambrůz, Václav Boštík, Aleš Lamr, Karel Malich, Vladimír Matoušek, Adriena Šimotová, Jan Vaněk, Olbram Zoubek, Petr Veselý, Josef Žáček - Spirit and Light, EXPO 92 - Seville, Spain/Sýpka Gallery, Vlkov (Duch a světlo, EXPO 92 – Sevilla, Španělsko/ Galerie Sýpka, Vlkov)
Olbram Zoubek, Groningen, Netherlands

 

TOP