Pavel Hroch: Ve Valašsku zůstáváme. Čeští krajané v Rumunsku

Text: Vilma Anýžová, Václav Mašek
Grafická úprava: Michal Smejkal
Nakladatel a tisk: Gema Art
ISBN:
80-86087-49-2
Rok vydání: 2002
Informace: 64 stran, 20 x 27 cm, 25 černobílých fotografií, ČJ/AJ
Cena: vyprodáno

V letech 1826 a 1828 se poměrně velká skupina Čechů odstěhovala do Rumunska. Jejich potomci si podnes zachovali český jazyk i kulturu. Kniha byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, připravené společností K2001 v Zemské knihovně v Brně. Výstava byla součástí projektu „Český a Slovenský exil ve 20. Století", který se konal pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla a prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera.

TOP