Vojtěch Horálek, Galerie Františka Drtikola, Příbram, 2015

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Františka Drtikola, Tyršova 106, 261 01, Příbram
Termín konání: 4. 9. - 11. 10. 2015
Kontakt: www.galeriegema.cz

 

Plakát k výstavě ZDE.

 Další informace k výstavě ZDE.

Výstava představí cyklus maleb inspirovaný romantickým pojetím krajiny. Ostatně i jeho titul vychází z názvu romantického zámeckého zahradního pavilonu „Chrámu přátel zeleně a venkova" ve Veltrusích. Horálek staví tento pomyslný „chrám" na tradici symboliky založení romantické zahrady jako zahrady poznání. Proto se v jeho malbách uplatňuje motiv dobývání a objevování, touha a následné zklamání z poznávání. Horálek sám sebe pak charakterizuje jako cynika s duší romantika, což vysvětluje tím, že v důsledku všudypřítomného vizuálního balastu této doby se snaží ve svých malbách nalézt jakési „prapůvodno", cosi nezkaženého a nezkroceného. Výsledkem však paradoxně často bývá portrét baronesy jako pastýřky...

Články a videa:

Souček, Karel: V cyklu Dvojice se v příbramské galerii představí Jaroslav a Vojtěch Horálkovi. Místní kultura. Magazín pro kulturní život v místech a regionech. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Příbram: Výstava Vojtěcha a Jaroslava Horálkových. Regionální televize.cz

TOP