Vojtěch Horálek: M33, Praha, 2013

Kurátor: Linda Sedláková
Grafická úprava: Martin Pecina
Místo konání: GATE Galerie, Husova 21, Praha
Termín konání: 13. 3. - 28. 4. 2013
Kontakt: www.galeriegate.cz

Galerie GATE ve spolupráci s Galerií Gema představila novou tvorbu mladého talentovaného výtvarníka Vojtěcha Horálka

V rámci vernisáže byla pokřtěna autorova nová velkolepá monografie, kterou vydalo nakladatelství Gema Art.

Od 13. března 2013 probíhala v pražské Galerii GATE výstava mladého talentovaného výtvarníka Vojtěcha Horálka, autora, o němž v budoucnu ještě mnoho uslyšíme. Pod tajemnou zkratkou v názvu výstavy se skrývala nejoblíbenější položka čínských bufetů M33, kterou autoři výstavy vtipně poukázali na současnou Horálkovu tvorbu. Vojtěch Horálek totiž ve svých malbách tematizuje různé specifické subkultury, které mají pro nás příchuť romantiky, dálek a dobrodružství a které žijí svým uzavřeným životem. Námětem řady děl se stala všudypřítomná esence orientální kultury na našich ulicích. Jeho výjevy postihly stav této cizokrajné minority, která složitě odolává vlivu zdejší postindustriální společnosti. Obrazy působí jako syntéza vizuálních situací, které člověk zná ze svého okolí. Asijská bistra, restaurace, obchody a obchodníci či obsluha orientálního vzhledu v nich. Všední, obvyklý svět, který z důvodu šetrnosti denně využíváme. Běžnost, s jakou se s těmito ostrůvky asijské kultury setkáváme, kontrastuje s jejich uzavřeností a naší neinformovaností o jejich charakteru a fungování. Díla Vojtěcha Horálka zachytila podivnou existenci tohoto paralelního světa. Maloval pokleslý orientální vzhled podniků, který uprostřed Čech a vlivem globalizace, ztrácí na výjimečnosti.

Výstava byla ukončena 28. dubna 2013 a vznikla ve spolupráci Galerie GATE a Galerie Gema.

Více informací o nově vydané monografii Vojtěcha Horálka naleznete ZDE.

ČLÁNKY:

Marie Kohoutová: Artsafari a malá jeviště Vojtěcha Horálka. ČT 24 [online]. Vystaveno 19. 3. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura219361

Asijská kultura jinak: výstava Vojtěcha Horálka v GATE. Portál Středočeského kraje [online]. Vystaveno 13.3. 2013 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: www.kr.stredocesky.cz/portal/aktuality

Karel Oujezdský: Český Orient a romantické zahrady Vojtěcha Horálka. Český rozhlas [online]. Vystaveno 14.3. 2013 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/cesky-orient-a-romanticke-zahrady

TOP