Hannah Brown, Mou krajinou proměnou, 2019

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Gema, Máchova 27, Praha 2
Termín konání: 11. 10. - 29. 11. 2019
Kontakt: www.galeriegema.cz

Hannah Brown (1993, Portland, OR)

Navzdory tomu, že Hannah je Američankou a narodila se ve Spojených státech, žije a pracuje v Lázních Toušeň. Její otec totiž působí jako pastor v Církvi bratrské v nedalekých Čelákovicích. Výtvarnému umění se nejprve začala věnovat na klasické škole lidového umění v Toušeni, ale vyšší vzdělání v oboru posléze získala na Biola University v Kalifornii (USA), kde absolvovala stáž u prof. Barryho Krammese (umělce zabývajícího se převážně asamblážemi). Mimo to pracovala jako technik v universitní keramické dílně.

Kromě malby, kresby, sochy a různých instalací, se Hannah zabývá i klavírními improvizacemi (hodiny klavíru navštěvovala rovněž od dětství). V současné době příležitostně vede kurzy umění, například plenérový workshop pro dospělé či výtvarný kurz pro děti a mládež. Dále spolupracuje s řadou institucí a vede také hudbu v Církvi bratrské v Čelákovicích.

Její práce vychází z pozorování okolí, konkrétně polabské krajiny, která je převážně jejím domovem. Jako člověku, který žije jednou nohou v USA a druhou v České republice, ji malba pomáhá ukotvovat „vědomí domova“, jakkoliv mohou v polabských krajinách zaznít i ozvěny dalších míst, které jsou její součástí. Mezi ně patří hlavně Kalifornie, kde studovala a má sourozence, Oregon, kde se narodila a má prarodiče, a Georgie, kde má druhé prarodiče.

Soubor vystavených maleb interpretuje proměny krajiny, s opakovanými záznamy totožného místa, které se ale pokaždé mění – ať již vlivem vnějších či vnitřních okolností (proměny nálad autorky, změna světla v průběhu dne i jednotlivých ročních období apod.). V malbách je také patrný jistý melodický rytmus, daný autorčiným silným hudebním cítěním. Její díla slouží i jako jakýsi notový zápis pro její klavírní improvizace. Spojitost mezi malbou a hudbou je tedy velmi silná, možná nevědomky navazuje na Kupkův orfismus, kterému se přibližuje i tahy svého štětce…

TOP