Jaroslav Horálek, Smetanova výtvarná Litomyšl, 2005

Kurátor: Eva Neumannová
Produkce: Linda Sedláková
Místo konání: zámek Litomyšl, Jiráskova 93, Litomyšl
Termín konání: 18. 6. - 31. 7. 2005
Kontakt: http://www.litomysl.cz

Jaroslav Horálek svým dílem přísluší ke generaci, jež v těsné izolaci od světového výtvarného dění musela obtížně, ale o to cílevědoměji, hledat cestu k pravdivému uměleckému výrazu. V centru jejího zájmu byl člověk, lidská bytost se svými sny a touhami, se svými radostmi i bolestmi. I v Horálkově tvorbě byl ústředním tématem svět člověka. V začátcích byl jeho umělecký výraz ovlivněn nejen akademickým školením, ale záhy především postmoderními expresivními projevy hnutí Neue Wilde. Brzy se však prosadil svébytný „horálkovský" smysl pro deformaci, zkratku, grimasu a především posedlost barvou. Opatrné šedi narušil příval barev ve všech jejích odstínech a intenzitách. Obrazy se rozzářily vnitřním vyzařovaným světlem.
Později, kolem roku 1990, jej zaujala krajina, která nebyla pro něj pouhým výřezem viděné scenérie, nýbrž nekonečným prostorem přírodního bytí. Maloval krajinu živoucí vegetace, s osamělými stromy, tyčícími se skalami a hlubokými průrvami, maloval krajinu, která jej zcela okouzlila svou syrovostí a stopami dávných věků.
Nevelký soubor kreseb vytvořený během pobytu ve francouzském Ardéche navazuje pak následná tvorba po návratu domů – obrazy i další řada kreseb. Bohužel, přicházející malířské zralosti nezaměnitelné tvorby Jaroslava Horálka nebyl již vyměřen dlouhý čas.....
Časový, intelektuální i mentální odstup a nové zhodnocení díla již uzavřeného mnohé umělecké aspekty, dříve možná obtížně čitelné, poodhaluje jasněji. Změna společenského klimatu a nové přístupy mohou dovolit hlouběji a vícevrstevnatěji pochopit a intenzivněji prožít tvorbu malíře bytostně spjatého s českou výtvarnou scénou.

Výstavu uspořádala Galerie Gema ve spolupráci s Městskou galerii Litomyšl.

TOP