Jaroslava Bičovská, My Green Homeland, Káhira, 2024

Kurátor: Tereza Petrželková
Místo konání: Velvyslanectví České Republiky v Káhiře a Italský kulturní institut
Termín konání: 8. 5. - 10. 8. 2024
Kontakt: www.galeriegema.cz

Zahájení výstavy v Italském kulturním institutu.

Zahájení výstavy My Green Homeland v reprezentačním sále Velvyslanectví České republiky a následně u ambasády zdi.

Jaroslava Bičovská obdržela pozvání od Českých center v Káhiře k vystavení svých děl na zdi české ambasády. V souvislosti s výstavou My Green Homeland bylo vybráno několik uměleckých děl pro výstavu v Italském kulturním institutu v rámci projektu SABBART. Tento projekt zkoumá, jak umění a kultura mohou přispět k udržitelnější budoucnosti.

Výstava "My Green Homeland" je nejen oslavou krásy české země, ale také připomínkou důležitosti spojení člověka s přírodou, která ho obklopuje. Jaroslava Bičovská nás zve do světa, kde vládne jakési bezčasí a kde je možné uniknout hektickému tempu moderního života a najít klid a harmonii ve spojení s přírodou. Díky jemné technice akvarelu se divák může ponořit do prostředí, kde každý okamžik jako by měl svůj vlastní pomalý rytmus.

Bičovská zprostředkovává krajinu a světlo v elektrizujících barvách a na plátna vnáší svou lásku k místu, čerstvě odpozorovanou a prodchnutou desítkami let zkušeností a vzpomínek vyvolaných jejím rodným městem. Zachycuje vše, co je jí blízké – krajinu kolem řeky Labe, zámecký park nebo vlastní zahrádku.

Ohlasy v médiích:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/zed-ceske-ambasady-v-kahire-se-promenila-v-galerii-pod-sirym-nebem-u-egyptanu-ma-9232642

TOP