Jiří Plieštik Předjaří, 2019

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Máchova 27/ Praha 2
Termín konání: 21. 2. - 31. 5. 2019
Kontakt: www.galeriegema.cz

Fotografie z expozice:

Fotografie ze zahájení:

Jiří Plieštik je znám především jako sochař, v Galerii Gema však krom plastik představil i své speciální grafiky, tzv. akvaprinty a černobílé fotografie. Ke své tvorbě řekl: „V sochařství jsem ovlivněn starověkými kulturami, podmiňují mne v práci a lákají mne. Myslím si, že tehdejší lidé uměli zobrazit svět ve fragmentu, a přesto v jeho celistvosti, a to je hodně vysoká laťka, k níž se chci přibližovat“.

TOP