Jiří Sopko: Galerie Rudolfinum, Praha, 2007

Kurátor: Linda Sedláková
Pořadatelé: Galerie Gema/ Galerie Rudolfinum
Místo konání: Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1
Termín konání: 6. 9. - 18. 11. 2007
Kontakt: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/

Hic sunt leones. Tak by se mohla jmenovat tato výstava Jiřího Sopka, kterou uspořádala Galerie Gema ve spolupráci s Galerií Rudolfinum. Jakkoliv totiž vznikla u příležitosti vydání Sopkovy téměř pětisetstránkové monografie pojednávající o jeho dnes již klasické tvorbě, výstava sama představovala naopak díla zcela nová či dosud nikdy nevystavená.

TOP