Jiří Sopko: Jízdárna Pražského hradu, 2002

Kurátor: Jiří Sopko, Pavla Pečinková
Pořadatelé: Správa Pražského hradu a Galerie Gema
Místo konání: Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 55/3, Praha
Termín konání: 27. 9. - 30. 11. 2002; prodlouženo do 30. 1. 2003
Kontakt: http://goout.cz/cs/galerie/praha/jizdarna-prazskeho-hradu/
Záštita: výstava se konala pod záštitou prezidenta ČR Václava Havla

Nehostinný prostor Jízdárny Pražského hradu byl rozčleněn do barevných kójí, které spolu s duhovým světlem pronikajícím skrz barevné fólie v oknech, vytvořily pohádkově snivý prostor, probouzející divákovu fantasii. Tyto „domečky“ daly vzniknout samostatným světům, se svou vlastní světelnou atmosférou, od jásavě žlutých až po tlumené zelené. Návštěvník se tak ocitl v jakémsi obřím kaleidoskopu, ve kterém se každým krokem měnila mozaika barev a nálada kolem něho.

 

 Články:

Pražský hrad: Výstavy Karla Nepraše a Jiřího Sopka, Lidové noviny, 25.9. 2002

ČTK, Výstava Sopko/Nepraš - Pražský hrad, 25. 9. 2002

im: Jiří Sopko a Karel Sopko, Hospodářské noviny, 27. 9. 2002

Jiří: Karel Nepraš a Jiří Sopko na Hradě, Lidové noviny, 3.10. 2002

Chytilová, Jana - Juříková, Magda: Pokus o portrét, Art and Antiques, říjen 2002, s. 70 - 77

Frajerová, Blanka: Groteska na Hradě, Českobudějovické listy, Večerník Praha, Plzeňský deník, Olomoucký den, 20. 10. 2002

Wagner, Vladimír: Sedící - stojící - kráčející, Listy Prahy 1, listopad 2002

Jan H. Vitvar: Nepraš a Sopko společně vystavují na Hrad, MF Dnes, 2. 10. 2002

Jan H. Vitvar: Podzimní groteska svítí na Pražském hradě, MF Dnes, 2002

Kováč, Peter: Nepraš a Sopko - nepovedené hradní pocty, Reflex, Právo, 2.5. 2002, 1.10. 2002

Volf, Petr: Nepraš, Sopko, Reflex, 2002

krč: Sopko/Nepraš, Review - Inlight magazine, listopad-prosinec 2002

Vanča, Jaroslav: Nepraš a Sopko - spřízněnost metafor, Týden Rozhlas, 25. 10

 vw: Proměny a konstanty Jiřího Sopka, Respekt, 14.10. 2002

TOP