Jiří Sopko, Liberec, 2018

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Prostor 228, Perlová ulice, Liberec
Termín konání: 1. 9. - 31. 10. 2018
Kontakt: www.galerieprostor.cz
Otevírací doba: Út - St 9:00 - 13:00, 14:30 - 19:00

Komorní retrospektiva představila díla Jiřího Sopka od školních let po současnost. Vernisáž proběhla v úterý 4. září 2018 za účasti autora a kurátorky výstavy.

Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií Gemou.

 Jiří Sopko: Malba jako proces

Jiří Sopko patří mezi autory, kteří poctivě zkoumají nuance proměn, se sobě vlastní střídmostí a zvnitřnělým zájmem o pravdu, která se projevuje v jemných valérech. Život je variací stejných motivů, které se však manifestují různě. Jemnou pavučinu skutečnosti a jejích variant Sopko zachycuje zmnožováním témat v různých barevných variantách. Nasvěcuje tak divákovi různé možnosti, aby dovolil pochopení jednotlivých vztahů.
Odvážná barevnost a skladba motivů dávají plátnům existenciální rozměr, zejména v otázce po vztahu člověka jako výjimečného jsoucna vůči ostatním jsoucnům. Výjimečnost tkví právě v možnosti uvědomit si toto jedinečné postavení - vyjít sám ze sebe a zcela se proměnit. Sledujeme malby Jiřího Sopka a vidíme, že právě proces tvoření je pro něj to nejdůležitější. Jeho malba vychází sama ze sebe. Snad proto je tak originální, nespoutaná, nezařaditelná a pravdivá.

(autor textu: Ondřej Jerman)

Ohlasy v médiích:

Balák, Michal: V Liberci vystavuje Jiří Sopko. Jeho obrazům dominují barvy. Český rozhlas Liberec, 5. 9. 2018

Šída, Jan: Malíř Jiří Sopko má své barevné figury rád. Novinky.cz, 13. 9. 2018

TOP