Jiří Sopko, Paříž, 2002 - 2003

Kurátor: Jiří Sopko, Linda Sedláková
Místo konání: 31, rue du Pont Neuf - 75 001, Paris
Termín konání: 25. 11. 2002 - 17.1. 2003
Kontakt: https://www.gemagalerie.cz/cs/

TOP