Michal Ranný: Krajiny, 2017

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Gema, Máchova 27, Praha
Termín konání: 15. 6. - 8. 9. 2017
Kontakt: www.gemagalerie.cz
Otevírací doba: pondělí-pátek od 13:00 do 18:00

Michal Ranný

(* 30. 7. 1946 Brno - † 6. 2. 1981 Praha)

„Tichý, skromný (v malbě), bez gest a bez patosu. Definitivní, jako otisk fosilní mušle v kameni. Stejně prostý a křehký."
/z dopisu Jos. Velčovského otci M. Ranného z r. 1986/

Michal Ranný patřil ke generaci malířů, jejichž umělecký profil se formoval v šedesátých letech. Pocházel z rodiny umělců – výtvarníků Emanuela Ranného a Zdeňky, rozené Samsonové. Už v průběhu studií na Akademii výtvarných umění se představil jako malíř s osobitým výtvarným výrazem a neobyčejným talentem. Od počátku bylo zřejmé, že doménou jeho díla se stane krajina, k jejímuž uchopení a ztvárnění užíval malíř hlavně tušové kresby a akvarel.
Michal Ranný studoval v letech 1961–65 na SUPŠ v Brně u prof. Jiřího Coufala, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Jiroudka a Jiřího Johna. Počátky jeho malířské tvorby byly spojeny s krajinou Českomoravské vrchoviny, kam se neustále vracel a která patřila mezi jeho velké inspirační zdroje. Nezpochybnitelné jsou i vlivy Jiřího Johna, Josefa Šímy, Roberta Hliněnského. Se stejným zaujetím se věnoval příměstským oblastem Prahy i plenérům Českého středohoří Podhůří Tišnovska. K dalším velkým tématům ho podnítily cesty do zahraničí, a to především do Itálie a Francie. První z nich — na ostrově Belle Île — na něj měla největší vliv. Odtud pramení také jeho zaujetí horizontálními křivkami. Motiv skal, zájem o přírodní prvky anorganického původu, především však struktura a barevnost kamenů pobřeží a moře ho pak provází až do konce jeho tvorby.
Ke konci šedesátých let, přibližně v době pobytu v jugoslávské Crikvenici, se v akvarelech začíná vedle šedých a hnědých odstínů objevovat i červená. Postupem let přibírá do palety i další barvy, hlavně modrou se žlutou. Zpočátku organické formy ustupují v závěru tvorby ke geometrickému řádu až k minimalistickému projevu. Postupně se propracovával od realistického projevu až k abstrakci – gestickým kresleným liniím a monochromnímu koloritu. Svého vrcholu nabývá jeho tvorba od poloviny sedmdesátých let 20. století, a to v technice kreseb smývané tuše, kterými Michal Ranný obohatil proud české abstraktní a lyrické malby.
Dílo Michala Ranného je zastoupeno v předních českých galeriích. Předčasně zesnulý umělec byl výjimečným tvůrcem, jehož význam přesahuje hranice vlastní generace a řadí jej mezi významné české výtvarníky.
Moravská galerie v Brně vyhlašuje každé dva roky Cenu Michala Ranného, která je udělována umělcům, jejichž dílo a myšlení výrazně ovlivňuje nastupující generace.

TOP