Monografie UB 12

Texty: Milena Slavická, Jiří Šetlík
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler, Alan Záruba
Výroba a tisk: Protisk České Budějovice
ISBN: 80-86990-07-9
Rok vydání: 2006
Informace: 344 stran, 23x 29 cm, 250 reprodukcí, ČJ mutace
Cena: vyprodáno

V listopadu 2006 naše nakladatelství vydalo, ve spolupráci s Gallery spol. s r.o. a o.s. OSVU obsáhlou monografii výtvarné skupiny UB 12. Jde o vůbec první pojednání o tomto sdružení, jakkoliv jeho členy byli takoví autoři jako Václav Boštík, Věra a Vladimír Janouškovi, Daisy a Jiří Mrázkovi, Jiří John, Adriena Šimotová a další. Skupina byla oficiálně zaregistrována v roce 1960, ale její základy byly položeny již v roce 1953 v ateliéru Václava Boštíka; zakázána byla v roce 1970. Kniha UB 12 je strukturována do pěti částí. První obsahuje popis politických a kulturních událostí a pojednává o poetice skupiny, autorkou je Milena Slavická. Druhý oddíl popisuje vznik a historii UB 12, autorem je Jiří Šetlík. Ve třetí části jsou rozhovory s umělci a kritiky a vzpomínkové rozhovory o zesnulých členech skupiny. Čtvrtý oddíl je věnován dokumentaci, v pátém oddílu jsou životopisy, soupisy výstav a bibliografie. To vše je doplněno více jak 160 reprodukcemi, včetně dobových fotografií z ateliérů jednotlivých členů UB 12.

TOP