Pavel Mühlbauer: Obrazy a Kresby 1991 - 2001, Praha, 2001

Kurátor:
Pořadatelé: Galerie České pojišťovny
Místo konání: Galerie České pojišťovny, Praha
Termín konání: 18.4. - 18.5. 2001
Kontakt: http://www.galerieceskepojistovny.cz/

TOP