Václav Bláha, Horko, 2019-20

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Gema, Máchova 27, Praha 2
Termín konání: 13. 12. 2019 - 17. 1. 2020
Kontakt: www.galeriegema.cz

TOP