Václav Bláha: Vedle sebe, Bechyně, 2005

Kurátor: Ivan Neumann
Produkce: Linda Sedláková
Místo konání: Jízdárna zámku Bechyně
Termín konání: 16. 7. - 30. 8. 2005
Kontakt: //www.panstvi-bechyne.cz/uvod/

Výstava Václava Bláhy byla koncipována jako malá retrospektiva, což se odrazilo i v jejím názvu. Na výstavě „Vedle sebe“ se  totiž představila díla, jak z počátku autorovy tvorby, tak i z dob zcela nedávných.
Výstava představila na 50 obrazů a kreseb, fotografie realizací a 2 objekty – „Potůček mého mládí“ v prostorách výstavy a „Monstra“ před budovou Jízdárny.

ČLÁNKY:

Wagner, Radan: Vávlav Bláha v Bechyni, Art.cz

Bláha v Bechyni. Ihned.cz [online]. Vystaveno 23.7. 2005 [cit. 2005-08-03]. Dostupné z: www.kultura.ihned.cz

ká: Bláha v Bechyni. Kulturní příloha Hospodářských novin, 2005

PH: Na zámku v Bechyni bude ojedinělá výstava. BudNews.cz [online]. Vystaveno 14.7. 2005 [cit. 2005-07-19]. Dostupné z: www.budnews/clanek

TOP