Výstavy v Husově ulici

1991
Současná česká kresba (představení kresebné tvorby F. Hodonského, P. Mühlbauera, I. Ouhela, M. Ranného, K. Valtra)
1992
Richard Konvička, Tomáš Švéda, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Věra Janoušková, Jiří Beránek, Václav Boštík
1993
Olbram Zoubek, Daisy Mrázková, Vladimír Janoušek, Adriena Šimotová, Jiří Mrázek, Jiří Sopko, Ivan Ouhel a Mimmo Roselli, Jiří Balcar, Richard Konvička, Zbyšek Sion, Květa Válová, Václav Boštík
1994
Pavel Mühlbauer, Tomáš Rafl, Kamil Lhoták, František Hodonský, Věra Janoušková, Daisy Mrázková, Jiří Mrázek, Robert Hliněnský, Tomáš Švéda, Jitka Válová, Jaroslava Bičovská, Jiří Sefiert, Václav Boštík
1995
Jiří Beránek a Vladimír Novák, Josef Hampl, Jiří Schimdt, Zbyšek Sion, Miroslav Moucha, Michal Matzenauer, Robert Hliněnský, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Adriena Šimotová, Václav Boštík
1996
Milan Grygar, Jiří Načeradský, Věra Janoušková, Claire Harrison, Jakub Stretti, Richard Konvička, Václav Boštík a Jiří Seifert, Jaroslava Bičovská
1997
Pavel Kraus, Josef Hampl, Tomáš Rafl, Libor Fára, Jiří Beránek (souběžně výstava v Jindřichově Hradci), Tomáš Švéda (souběžně výstava v Jindřichově Hradci), Pavel Mühlbauer, Vladimír Novák, Adriena Šimotová (výstava k příležitosti vydání knihy Hlava k listování)
1998
Ladislav Novák, Ivan Ouhel, Jan Šafránek, Petr Kuklík, František Hodonský, Richard Konvička, Jiří Hampl, Jiří Mrázek, Jakub Kalousek, Miloš Ševčík, Jiří Sopko
1999
Pavel Kraus, Věra Janoušková, Jakub Stretti, Vladimír Novák, Nikola Nováková

Výstavy v Řetězové

2000
Jiří Sopko - obrazy a kresby Jubilanti - kulatá výročí členů skupiny UB 12 - Jiřího Koláře, Jana Lukase, Karla Valtra
2001
Eva Kmentová + Olbram Zoubek + Jasan Zoubek Jan Hísek - Výlet

TOP