Jiří Kačer: Frotáže a kamenné objekty, 2018

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Gema, Máchova 27, Praha
Termín konání: 12. 4. až 8. 6. 2018
Kontakt: www.gemagalerie.cz
Otevírací doba: pondělí-pátek od 13:00 do 18:00

Výstava Jiřího Kačera představuje 16 frotáží, které autor vytváří z plechů různé struktury a smaltových reliéfů, které kdysi sám vytvořil na sympoziu Smalt Art Vítkovice. Frotáže doplňují tři menší kamenné objekty.

Jiří Kačer (1952) vystudoval Střední kamenosochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší u prof. Rudolfa Šrajbra a Akademii výtvarných umění v Praze u doc. Jiřího Bradáčka a doc. Antonína Nykla. Od počátku 80. let 20. století se účastní samostatných i kolektivních výstav a sympozií, od roku 2004 je členem Umělecké besedy.

Kačer pracuje převážně s kamenem, ke kterému přistupuje velmi citlivě. Charakteristickým prvkem jeho tvorby je pečlivé zpracování povrchu, které respektuje přírodní barvu a strukturu kamene a zesiluje jejich působení. Přestože prošel školením figurálním, spíše umocňuje krásu čistých linií, než aby hledal nové tvarové formy. Kačerovo zaujetí strukturami povrchu ho dovedlo i k vytváření frotáží – otisků různých struktur, které budí dojem až archeologických nálezů z dob Babylonské říše.

Frotáž (z francouzského Frotter – třít, drhnout, natírat) je umělecká technika kopírování, resp. přenášení reliéfní struktury na papír. Princip spočívá v přiložení papíru (obvykle pevný papír z dlouhých přírodních vláken) na reliéf. Rovnoměrným přejížděním měkké tužky, kreslicího uhlu, voskové křídy nebo válečku s barvou po celé ploše zakrytého reliéfu je vytvořen jeho otisk.

TOP