Jiří Sopko - Galerie GATE, Praha, 2013

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Karlovo nám. 1/23, Praha 2
Termín konání: 15. 9. - 18. 10. 2015
Kontakt: www.galeriegema.cz

Galerie GATE ve spolupráci s Galerii Gema představila novou tvorbu Jiřího Sopka na výstavě „Bez lidí"

V rámci vernisáže byla pokřtěna bibliofilie „Rozmarné léto" Vladislava Vančury, kterou vydalo nakladatelství Aulos. Kniha obsahuje dvanáct barevných linorytů Jiřího Sopka.

Po šesti letech se Sopko vrátil na pražskou výstavní scénu s novými díly a jako vždy jeho výstava vyvolala velké očekávání a vzruch. Již jen samotný název „Bez lidí" budil četné otázky. Cožpak je možné, aby se Sopkovy obrazy zcela oprostily od figur a ovládla je krajina? Ještě v polovině prázdnin, kdy bylo nutno již rozeslat avíza na připravovanou výstavu, to tak vypadalo. Dosud vzniklých čtrnáct pláten zobrazovalo jen krajinné výseky z okolí Rynoltic a autor měl v hlavě cyklus téměř impresionistických maleb luk a polí. Měl za to, že už je unaven lidmi a že bude malovat, jak on sám říkal, jen „to, co vidí". Proto ten zvláštní název. Když však odjel na chalupu, kde ponejvíce tvoří a kde je vzdálen od městského ruchu, poznenáhlu se mu hlavy a posléze celé figury samy na papír vplížily. Nejprve se promítly do květinových pažitů, či co podivné barevné duše se vznášely nad loukami, aby se pak zcela osamostatnily a nechaly se omývat pro Sopka typickým barevným deštěm. Sopko sám říká, že se vrací do dětského světa a že se v malých formátech akrylů na papíře uvolňuje. A vskutku, je to radost se na ně dívat!

Stejně jako při minulé pražské výstavě, zařadil Sopko do expozice i tři plastiky, tentokráte odlité do bronzu, a to: Hlava, Pan Brousek a Přebíračka. Jde o díla z 80. let, která Sopko nyní převedl do nového materiálu. Stejně jako u svých klasických diptychů a triptychů zkoumal, co dělá jeden motiv v různých barevných provedeních a jak se pak vzájemně ovlivňují tyto barevné variace vedle sebe, tak i u plastik zvědavě zkoušel, jak se budou „chovat" různé materiálové realizace.
Kromě čtyř pláten z loňského roku a výše zmíněných plastik představila výstava výhradně letošní díla, malované technikou akrylu, a to buď na dvoumetrových plátnech anebo na papírech o velikosti 65 x 50 cm.
Výstava potrvá do 30. listopadu 2013 a vznikla ve spolupráci Galerie GATE a Galerie GEMA.
Linda Sedláková

 

ČLÁNKY:

Pavel Motýl: Nové kousky starého skeptika. Kulturní noviny [online].  Vystaveno: neuvedeno [online]. Dostupné z: http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2013/45-2013/nove-kousky-stareho-skeptika

Radan Wagner: Sopkovy krajiny bez lidí. Česká pozice [online]. Vystaveno: 1.10. 2013 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://www.ceskapozice.cz/magazin/kultura/sopkovy-krajiny-bez-lidi

Pavel BestA: S jiřím Sopkem o krajinách s lidmi i bez lidí. Ekultura [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 2013 - 11-25]. Dostupné z: http://e-kultura.cz/s-jirim-sopkem-o-krajinach-s-lidmi-i-bez-lidi/

Pavel BestA: Sopko dokazuje, že se bez lidí neobejde. Ekultura [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://e-kultura.cz/sopko-dokazuje-ze-se-bez-lidi-neobejde/

Olga Szymanská: Jiří Sopko: Bez lidí. Český dialog [online]. Vystaveno: neuvedeno [cit. 10-07-2013]. Dostupné z: http://www.cesky-dialog.net/clanek/5850-jiri-sopko-bez-lidi/

Jiří Sopko představuje v Praze své nové obrazy. Blesk.cz [online]. Vystaveno 10.9. 2013 [cit. 2013-10-03]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/live-kultura/208246/jiri-sopko-predstavuje-v-praze-sve-nove-obrazy.html

Helena Kardová: Sopko, Načeradský a Diviš jednou ranou. Tři malíři hledají podstatu věcí kolem nás.Ihned.cz [online]. Vystaveno 25.9. 2013 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z: http://art.ihned.cz/umeni-a-design/c1-60879550-naceradsky-sopko-divis-cerstve-natreno-recenze

Zuzana Janáková: Jiří Sopko se obnažuje výstavou krajin Bez lidí. Design Magazín[online]. Vystaveno 21.9. 2013 [cit. 2013-09-24]. Dostupné z: http://www.designmagazin.cz/umeni/43822-jiri-sopko-se-obnazuje-vystavou-krajin-bez-lidi.html

Olga Koníčková: Jiří Sopko - "Bez lidí" / "No people" aneb proč nás nebaví lidi malovat?!Jiří Sopko: ´Bez lidí´/´No people´ aneb proč nás nebaví lidi malovat?!Kultura ok-EU[online]. Vystaveno 15.9. 2013 [cit. 2013-09-19] Dostupné z: http://kulturaok-eu.webnode.cz/news/jiri-sopko%3A-%C2%B4bez-lidi%C2%B4-%C2%B4no-people%C2%B4-aneb-proc-nas-nebavi-lidi-malovat-!/

Petra Lemonnier: Jak dopadl Sopkův výlet " bez lidí"? [online]. Vystaveno 13.9. 2013 [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://www.kulturissimo.cz/index.php?jiri-sopko-recenze-vystavy&detail=1557

Karel Oujezdský: Lidé se mi tam nakonec připletli, říká Sopko o výstavě Bez lidí [online]. Vystaveno 11.9. 2013 [cit. 2013 -09-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/lide-se-mi-tam-nakonec-pripletli-rika-jiri-sopko-o-vystave-bez-lidi--1256136

Jiří Sopko vystavuje Rozmarné léto i nová plátna. Jsou bez lidí, IDNES.CZ [online]. Vystaveno 12.9. 2013 [cit. 2013-09-13]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/jiri-sopko-vystava-v-galerii-gate-dqw-/vytvarne-umeni.aspx?c=A130912_100545_vytvarne-umeni_ob

 

Filip Šenk: Monet vidí kupky, Sopko balíky. Lidové noviny, 2013

 Jiří Sopko: Bez lidí. ČD pro Vás, r. 4, č. 10, 2013

TOP