Pavel Mühlbauer: Cesta, Praha, 2016

Kurátor: Linda K. Sedláková
Místo konání: Galerie Gema, Máchova 27, Praha
Termín konání: 7. 10. - 25. 11. 2016
Kontakt: www.gemagalerie.cz
Otevírací doba: pondělí-pátek od 13:00 do 18:00

Pavel Mühlbauer nevystavuje sice často, o to více je však každá jeho výstava svátkem české krajinomalby. V dnešní uspěchané době je již jen málo malířů, kteří ke své tvorbě přistupují s takovou pokorou a poctivostí, jako právě on. Maluje krajinu, kterou důvěrně zná a kterou nesčetněkrát prošel v různých denních i ročních dobách. Konkrétně šumavské luhy a háje, ke kterým měl, jako rodák ze Sušice, vždy blízko. Ale i přes tuto důvěrnost se znovu a znovu vždy vydává na cestu, neboť si chce svůj dojem a pocit z krajiny stále občerstvovat. Je tedy malířem neustále na cestě. Ať už fyzicky v přírodě anebo v hledání ztvárnění nabytých dojmů. Poctivě observuje krajinu, na místě si zaznamenává nálady a dojmy, které ho zaujmou, a s těmi pak pracuje ve svém ateliéru. Bez zbytečné obrazové upovídanosti se soustředí pouze na to podstatné – na prostorové vztahy v krajině a barevné vjemy z ní.
Pavel Mühlbauer se narodil 8. 6. 1949 v Sušici.
Studia:1969 - 75 Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Jana Smetany.
Zákládající člen výtvarné společnosti Kruh v Kostelci nad Černými Lesy, od roku 1999 je členem Umělecké besedy v Praze. Od roku 1979 vystavuje samostatně, v letech 1993 - 2003 se účastnil legendární putovní výstavy Minisalon pořádaný Jazzovou sekcí - Artforum v České republice, Belgii, Francii a USA.

TOP