Vojtěch Horálek, České centrum Paříž a Galerie Gema, Paříž, 2013

Kurátor: Linda Sedláková
Místo konání: 18 rue Bonaparte, Paříž
Termín konání: 20.9. - 18.10. 2013
Kontakt: https://www.gemagalerie.cz/cs/
http://paris.czechcentres.cz/

Vojtěch Horálek si již delší čas všímá esence všudypřítomné orientální kultury na českých ulicích. Našel specifickou subkulturu, která má příchuť romantiky, dálek a dobrodružství, a která si žije svým uzavřeným životem. Jeho výjevy postihují stav této cizokrajné minority, včetně vlivu evropské postindustriální společnosti na její kulturu. Obrazy působí jako syntéza vizuálních situací, které Pražané znají z okolí (nejen) jeho ateliéru v Praze na Žižkově. Asijská bistra, restaurace, obchody a obchodníky či obsluhu orientálního vzhledu v nich. Všední, obvyklý svět, který z důvodu šetrnosti denně využíváme. Běžnost, s jakou se s těmito ostrůvky asijské kultury setkáváme, kontrastuje s jejich uzavřeností a naší neinformovaností o jejich charakteru a fungování. Díla Vojtěcha Horálka zachycují podivnou existenci těchto paralelních kultur. Maluje pokleslý orientální vzhled podniků, který uprostřed Čech a vlivem globalizace ztrácí na výjimečnosti.

TOP