Václav Bláha, Horko, 2019-20

Jiří Kačer

Karel Appel „Oh, schatzili“, 2019

Jiří Sopko, Hranice na Moravě, 2019

Jan Šafránek, Karneval, 2019

Jiří Plieštik – Předjaří, 2019

Václav Bláha: Z hlavy ven

Jiří Sopko, Liberec, 2018

Jiří Sopko, Tábor, 2018

Jiří Beránek: Přízraky, 2018

Michal Ranný: Krajiny, 2017

Jiří Sopko II. – Obrazy, 2017

Pavel Mühlbauer: Cesta, Praha, 2016

Polovina 12/15, Praha, 2016

Jiří Sopko, Paříž, 2015

Karel Pauzer a Hana Purkrábková, 2015

Jaroslava Bičovská: A prima vista, 2015

Jiří Sopko: Čas v obrazech, 2014

Vojtěch Horálek: M33, Praha, 2013

Zbyšek Sion, Nová tvorba, Praha, 2012